TWENTY YEARS OF TRUST 20 ปีแห่งความไว้วางใจ

About us

WORLD EXCHANGE CO., LTD. (PREVIOUSLY KNOWN AS AJU EXPRESS TOUR CO., LTD.BY M.C.) WE STARTED OUR BUSINESS AS A TRAVEL AGENT IN 1986. AFTER 20 YEARS OF CONCRETE EXPERIENCES, WE HAVE A LARGE GROUP OF CUSTOMERS BOTH BUSINESS AND REGULAR ONES WHO ALWAYS SUPPORT AND HELP US EXPAND OUR BUSINESS SINCE THEN.

WE HAVE GRANTED LICENSE FROM THE BANK OF THAILAND IN 2006 TO BE AN AUTHORIZED MONEY CHANGER. NOW WE CURRENTLY FOCUS ON MONEY EXCHANGE. WE HAVE TO THANK OUR ACQUAINTED CUSTOMERS FOR THEIR WORD-OF-MOUTH THAT MAKE OUR COMPANY GROW CONTINUOUSLY AND BECOMES ONE OF THE LEADING MONEY CHANGER IN BANGKOK.

COMPANY MISSION

OUR MISSION IS TO SERVE OUR CUSTOMERS THE BEST AND NEGOTIATED RATE WITH FAST, HONEST AND SINCERE SERVICE. OUR CUSTOMERS CAN CALL UP AND RESERVE THEIR SATISFIED RATES AT ANY TIME. AS WE KNOW THAT THE EXCHANGE RATES CAN BE FLUCTUATED MANY TIMES IN ONE DAY, WE GIVE OUR CUSTOMERS A RIGHT TO BOOK THEIR RATES WHENEVER THEY DESIRED AND ALSO GUARANTEED ALL BANK NOTES SOLD OUT TO THEM.

COMPANY VISION

OUR VISION IS TO EXPAND OUR BUSINESS TO THE MAIN BUSINESS CENTERS AND ATTRACTIVE PLACES THROGHOUT THAILAND. WE ALSO ADOPT TECHNOLOGY TO OUR CURRENT MONEY EXCHANGE SYSTEM ALL THE TIMES TO MAKE OUR CUSTOMERS FEEL SECURE UNDER OUR BEST, TRUSTWORTHY AND RELIABLE SERVICES.
บริษัท เวิร์ดเอ็กซ์เชนจ์ จํากัด ( แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันในนาม บริษัทเอจูการท่องเที่ยว จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทรุ่นคุณพ่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนบริการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.. 2529 ) จากประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจการท่องเที่ยว ทําให้เรามีฐานลูกค้าทังภาคธุรกิจและลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปเป็นจํานวนมาก ซึ่ง ยังคอยให้การสนับสนุนธุรกิจของเรามาโดยตลอด

เราได้รับใบอนุญาดประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2549 นับตั้งแต่นั้นมาเราจึงมุ่งเน้นบริการไปในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ เราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และช่วยกันบอก ต่อจนทําให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั้น นําในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของเรา

การให้บริการที่แตกต่าง คือ วัตถุประสงค์ของเรา
  • เราให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ
  • เราให้บริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน ผ่านระบบการซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะได้ รับเงินทันทีที่ไปถึงเรา
  • เราให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดและดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของทุกธนาคารอย่างแน่นอน
  • เราให้ลูกค้าสามารถต่อรองอัตราแลกเปลี่ยนจนเป็นที่พอใจ
  • เราให้ลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาจองอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอด เพราะเรารู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมี โอกาสขึ้น-ลง ได้ตลอดเวลาใน 1 วัน
  • เราให้การรับประกันธนบัตรทุกใบที่ขายให้แก่ลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามีการวางแผนในระยะยาวดังนี้
  • แผนขยายสาขาไปยังแหล่งธุรกิจ และ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในประเทศไทย
  • แผนปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อก้าวทัน สถานการณ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
  • แผนปรับปรุงระบบความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงในบริการของเรา
Tag : อัตราแลกเปลี่ยน , อัตราแลกเปลี่ยน เงิน, อัตราแลกเปลี่ยน ประจำวัน, อัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา, อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยน วันนี้, อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน, Currency Exchange, Exchange Rate